กระดานถาม-ตอบ Admissions

ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ และยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับระบบการสอบ Admissions ได้ Learn more »

 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผนที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2
โทรสาร 0-2354-5155-6

E-mail : contact@cuas.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/AUPT2009